Garantievoorwaarden FAAC

Wij volgen de de garantievoorwaarden zoals deze zijn opgesteld door FAAC:

De garantie op alle FAAC producten geldt voor een duur van 24 maanden vanaf de factuurdatum

Bij afwezigheid van een dergelijk document zal FAAC hoe dan ook een garantie van 30 maand waarborgen,  te tellen vanaf de productiedatum. De garantie bestaat erin de als defect erkende stukken met fabricagefout, gratis te herstellen of om te ruilen dit op uitsluitend advies van FAAC.  FAAC biedt de garantie aan door toedoen van zijn verkoopsnet. Het materiaal onder garantie dat defect blijkt dient franco te worden opgestuurd aan het Herstelcenter en zal teruggestuurd worden kosten ten laste van de koper. Het vervangen materiaal blijft eigendom van FAAC. Er zal geen enkele schadeloosstelling toegekend worden voor de inactiviteitperiode van de installatie.  De tussenkomst verlengt de duur van de garantie niet.  FAAC behoudt zich het recht voor de garantie niet  te weerhouden indien de installatie niet volledig met onderdelen, door FAAC geleverd,  zou verricht zijn of in het geval de koper niet solvabel zou zijn. Het spreekt vanzelf dat de geldigheid van de garantie afhangt van  het naleven van de specificaties van het producten zoals aangeduid in deze prijslijst. Bovendien omvat  de garantie niet hetgeen volgt :  
 • defecten of schade geleden gedurende het transport
 • defecten of schade te wijten aan gebreken van de elektrische installatie en/of nalatigheid, de onaangepastheid van het systeem voor het doel waarvoor het voorzien werd en in elk geval aan een incorrect gebruik.
 • De defecten of schade  te wijten aan een tussenkomst van niet geautoriseerd personeel of door het gebruik van  componenten die niet door FAAC geproduceerd werden en/of door het gebruik van niet originele wisselstukken.
 • De schade veroorzaakt door chemische factoren of atmosferische fenomenen.
 • De verbruiksmaterialen
 • De controle-interventies en het nazicht van eventuele gebreken of onvolkomenheden toegeschreven aan FAAC  indien deze resultaten negatief blijken te zijn.
SPECIFIEKE GARANTIEVOORWAARDEN Buismotoren nexT-MODE :
Garantie
FAAC geeft een garantie op de motoren van het gamma nexT-Mode van volgende termijnen :
 • Motorreductoren buismotoren nexT-Mode : 5 jaar te tellen vanaf de productiedatum
 • Universele automatisaties  T-Mode : 5 jaar te tellen vanaf de productiedatum
 • Elektronische toebehoren : 2 jaar
De garantie bestaat erin de als defect erkende stukken met fabricagefout, gratis te herstellen of om te ruilen  dit op uitsluitend advies van FAAC.  FAAC biedt de garantie aan door toedoen van zijn verkoopsnet. Het materiaal onder garantie  dat defect blijkt dient franco te worden opgestuurd aan het Herstelcenter en zal teruggestuurd worden kosten ten laste van de koper. Het vervangen materiaal blijft eigendom van FAAC. Er zal geen enkele schadeloosstelling toegekend worden voorde inactiviteitperiode van de installatie.  De tussenkomst verlengt de duur van de garantie niet.  FAAC behoudt zich het recht voor de garantie niet  te weerhouden indien de installatie niet volledig met onderdelen, door FAAC geleverd, zou verricht zijn of in het geval de koper niet solvabel zou zijn. Het spreekt vanzelf dat de geldigheid van de garantie afhangt van het naleven van de specificaties van het producten zoals aangeduid in deze prijslijst. Bovendien omvat  de garantie niet hetgeen volgt : 
 • defecten of schade geleden gedurende het transport
 • defecten of schade te wijten aan gebreken van de elektrische installatie en/of nalatigheid, de onaangepastheid van het systeem voor het doel waarvoor het voorzien werd en in elk geval aan een incorrect gebruik.
 • De defecten of schade  te wijten aan een tussenkomst van niet geautoriseerd personeel of door het gebruik van  componenten die niet door FAAC geproduceerd werden en/of door het gebruik van niet originele wisselstukken.
 • De schade veroorzaakt door chemische factoren of atmosferische fenomenen.
 • De verbruiksmaterialen
 • De controle-interventies en het nazicht van eventuele gebreken of onvolkomenheden toegeschreven aan FAAC  indien deze resultaten negatief blijken te zijn.
ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
De installatie dient uitsluitend verwezenlijkt te worden door het gebruik van FAAC componenten.  Alle installaties dienen te worden uitgevoerd conform de geldende regels van de Goede Techniek en de geldende veiligheidsregels. (Europese Normen EN 12453 – EN 12445). Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval de veiligheidsregels niet werden nageleefd.
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebrekkige naleving van de Goede Techniek bij de constructie van deuren en poorten die gemotoriseerd dienen te worden en ook niet voor vervormingen welke zich zouden voordoen tijdens het gebruik.
FAAC eigent zich het recht toe wijzigingen aan te brengen op eender welk ogenblik en  zonder deze publicatie te moeten aanpassen indien er technische verbeteringen worden doorgevoerd of zich enig ander  kenmerk op constructief of commercieel gebied zou voordoen.

 

 

Onze contactgegevens:
Firma: Group EuroGate bv
Adres: Gravenstraat 51, 3220 Sint-Pieters-Rode, BelgiŽ
Fax: +32(0)16/23 63 60
Email via contactformulier
ER IS GEEN AFHALING MOGELIJK BIJ ONS !!!!

  De prijzen vermeld op onze website zijn inclusief 21% btw, exclusief transport en exclusief plaatsing.
Prijzen zijn voor installateurs en zelfplaatsers. Ondersteuning enkel per email! Voor particulieren die een volledige installatie wensen, gelden de adviesprijzen + installatiekost. Foto's kunnen afwijken van de levering.
 
  © 2009 webmaster@webrealisaties.be Verkoopvoorwaarden Privacy  
Home Contact Garantie Verzending Privacy Verkoopvoorwaarden Betaling